.وارد پروفایل خود شوید.

.محصول مورد نظر خود را جستجو کنید.

. روی _افزودن به سبد خرید _ کلیک کنید.

. در صورت تمایل می‌توانید _تعداد_ مورد نیاز از کالای انتخابی را تغییر دهید

. شما میتوانید_ آدرسخود را انتخاب یا وارد کنید.

. برای تکمیل خرید خود _ شیوه ارسال_ سفارش خود را انتخاب کنید.